De publieke sector kampt nog altijd met een groot tekort aan inkoopprofessionals. En wie na een goede theoretische opleiding begint, kent nog niet het klappen van de zweep.

Procurance heeft tientallen jaren ervaring met inkoop, aanbesteden, aanbestedingsrecht en contractmanagement. Die kennis en ervaring zijn nu vertaald in praktische opleidingen.

Onze Workademy bereidt starters, zijinstromers en professionals in korte tijd voor op de praktijk.

Leergang Europees aanbesteden start oktober ’21

Dit najaar starten we weer met de leergang Europees Aanbesteden. Jij stapt in de rol van inkoopadviseur en leert aan de hand van een real-life aanbesteding hoe zo’n aanbesteding werkt.

Wil jij meedoen? Of wil je eerst eens vrijblijvend met één van onze adviseurs overleggen?

Stuur een bericht naar helpdesk@workademy.nl of bel 085-0161820

Workademy opleider bij de InkoopHub

Sinds deze week zijn wij als opleider geselecteerd bij de InkoopHub van het Ministerie van Defensie. Meer weten? Kijk op hun website: https://inkoophub.nl/

Dit is Workademy

Mensen – en daarmee de organisaties waar ze werken – het beste uit zichzelf laten halen, zit ons in het bloed. Talentontwikkeling is voor ons een continu proces. Of je nu starter, zijinstromer of een al meer ervaren professional bent. En we merkten in onze dagelijkse inkooppraktijk dat er iets wezenlijks ontbreekt in het opleidings- en ontwikkellandschap.

Praktijk

Er zijn in Nederland goede theoretische opleidingen op het gebied van inkoop, aanbesteden, aanbestedingsrecht en contractmanagement. Deze geven je weliswaar een basis, maar daarna begin je pas. Als inkoper, inkoopadviseur, aanbesteder of contractmanager. De essentiële praktijkcomponent ontbreekt vaak, vanwege gebrek aan tijd, aandacht en soms ook praktijkkennis.


Volwaardig

Als adviesbureau leiden wij onze eigen mensen in de dagelijkse praktijk op tot volwaardige professional, afgestemd op de kwaliteit die onze klanten nodig hebben. Ook onze klanten bieden we deze praktijkopleidingen aan. 


Vereist niveau

De praktijk – ook onze eigen – wijst uit dat de zijwieltjes er na een vooral theoretische opleiding echt nog niet af kunnen. De realiteit is dat je als professional dan nog een behoorlijke weg te gaan hebt, om je vak effectief en comfortabel op het vereiste niveau te kunnen uitoefenen. 


Daarom hebben wij
onze rijke en uitgebreide praktijkervaring, die we in de afgelopen tientallen jaren hebben opgedaan, vertaald naar werkwijzen, tips en aanbevelingen. Hiermee kan een inkoopprofessional snel zelfstandig als adviseur aan het werk. En minstens zo belangrijk: de medewerker ontwikkelt daarmee ook het (zelf-) vertrouwen om dit zelfstandig te doen.

Workademy ontwikkelt je talent optimaal met blended learning: onze docenten delen kennis, praktijkervaring, digitale tools en leerprocessen.

Blended Learning

Workademy zorgt dat je je talent optimaal kunt ontwikkelen, dankzij  de bundeling van al onze kennis en praktijkervaring plus de (digitale) tools, leerprocessen en docenten met veel (praktijk)ervaring. 

Onze state-of-the-artleeromgeving maakt blended learning voor jou mogelijk. Dit is een mix van verschillende en geïntegreerde (online) leermethodes. Zowel een-op-een als groepsgewijs. De verschillende elementen versterken elkaar. Je bestudeert bijvoorbeeld relevante literatuur en wetgeving niet alleen via tekst, maar ook via instructievideo’s van ervaren inkoopprofessionals en advocaten. Oefeningen en cases zijn interactief, je gaat echt zelf aan de slag. Ook zijn er regelmatig intervisiemomenten met andere deelnemers en de trainers, zodat je ‘live’ (via video) verder kan oefenen en sparren.

Ervaringen

De Voordelen

Dit levert het op

Juiste bagage

Na afronding van het volledige ontwikkelprogramma heb je de juiste inhoudelijke en praktische bagage én het vertrouwen in je eigen kunnen om zelfstandig als inkoopadviseur te excelleren. Om de eerdere beeldspraak te gebruiken: de zijwieltjes kunnen van je fiets af!

studiemateriaal

Het studiemateriaal kun je gebruiken als naslagwerk en na ieder onderdeel ontvang je een handreiking met praktische tips. Daarnaast krijg je ter inspiratie een voorbeeld van het betreffende standaarddocument, dat wij ook zelf in de praktijk gebruiken.

netwerk van inkopers

Een mooi ‘bijproduct’ van het programma is dat je een extra netwerk van inkopers in de publieke sector opbouwt. Dat is een meerwaarde die je gedurende je verdere carrière meeneemt. Ook op deze manier stimuleren wij graag het kennisdelen.

Het Programma

Het complete
praktijkontwikkelprogramma
“Europees Aanbesteden”

voor inkoopprofessionals in de publieke sector

Voorbereiding van een complete aanbesteding

Schrijven van aanbestedingsdocumenten

De aanbestedingsprocedure

De afronding van de aanbesteding

Andere leergangen

Als je interesse hebt in andere leergangen, zoals bijvoorbeeld meervoudig onderhands aanbesteden, onderhandelen of duurzaam inkopen, neem dan contact met ons op. 

De Trainers

De trainers zijn professionals die hun sporen in het publieke inkoopvak hebben verdiend, waaronder onze Procurance-professionals en samenwerkingspartners, zoals in het aanbestedingsrecht gespecialiseerde advocaten van CMS.

Frequently Asked Questions

Er zijn in Nederland inderdaad goede opleidingen op het gebied van inkopen en aanbesteden. Die opleidingen zijn alleen wel heel theoretisch ingestoken. 
Onze eigen ervaring is dat je hier de basis leert begrijpen. Maar dat je pas écht leert aanbesteden door het te doen. Door te oefenen. 
In onze Workademy doorloop je een aanbesteding. Vanaf het allereerste gesprek dat je hierover met jouw klant of opdrachtgever hebt tot en met het moment dat je het aanbestedingsdossier oplevert.
We koppelen de benodigde theorie aan de praktijk.
Binnen een aantal maanden kun jij een Europese aanbesteding begeleiden. En kun je vervolgens voor jouw werkgever zelfstandig en vol vertrouwen aan de slag.

Een computer met internetverbinding.

Wij schatten in dat de studietijd voor een onderdeel mét intervisiebijeenkomst ongeveer 10 uur bedraagt.

Een groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

Onderdeel van de hiervoor genoemde studiebelasting is inclusief huiswerk. Dus ja, huiswerk hoort erbij. Het gaat vooral om oefeningen waarbij jij leert om het geleerde in de praktijk toe te passen. Dat doe je voornamelijk alleen. Jouw huiswerk bespreek je online met de andere deelnemers. Tijdens de intervisiebijeenkomsten gaan jullie hier, gezamenlijk met de trainer, nader op in.

Er staat een voorbeeld aanbesteding centraal tijdens de leergang. En tegelijkertijd kun je zeker cases uit jouw eigen praktijk inbrengen tijdens de intervisiebijeenkomsten met het leerteam in de digitale leeromgeving.

Dat gebeurt voornamelijk via de digitale leeromgeving en Teams. Binnen de leeromgeving heb je een eigen leerteam waar je jouw huiswerk inlevert en met de andere deelnemers en de trainer daarover kan discussiëren of vragen kan stellen. Op die manier kan natuurlijk gelijk kennisuitwisseling met de andere deelnemers plaatsvinden: je bouwt hier je netwerk op.

Er is geen examen, maar je krijgt wel feedback van de trainer(s) op jouw huiswerkopdrachten. We gaan ervan uit dat jij jezelf wilt verbeteren en jouw kennis wilt vergroten, daar hangen wij geen rapportcijfer aan.

Je krijgt, na het succesvol doorlopen van alle modules, een Workademy diploma.

Ik wil meer weten